Essays about: "Farmakokinetik"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word Farmakokinetik.

 1. 1. External validation of a tool to assess medication-related admissions in four Swedish hospitals

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi

  Author : Filip Nacke; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : External validation of a tool to assess medication-related admissions in four Swedish hospitals Background The MedBridge trial is a large ongoing clinical trial on medication reviews in elderly patients in Sweden with participating hospitals from Uppsala, Enköping, Västerås and Gävle. A tool for assessing medication-related admissions (MRAs) has been developed and validated in Uppsala: Assessment Tool for identifying Hospital Admissions Related to Medications (AT-HARM10). READ MORE

 2. 2. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 3. 3. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Keywords : dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Abstract : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. READ MORE

 4. 4. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : sara Adolfsson; [2019]
  Keywords : prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

  Abstract : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. READ MORE

 5. 5. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE