Essays about: "Peroral"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Peroral.

 1. 1. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 2. 2. Vätsketerapi hos hund och katt ur ett omvårdnadsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Hiding; [2016]
  Keywords : övervakning; vätskeinfusion; subkutan; intravenös; intraosseös; peroral; hypotermi;

  Abstract : Vätsketerapi är en viktig och vanligt förekommande del i behandlingen av hundar och katter inom djursjukvården. Det är ett kraftfullt redskap i behandlingen av flera sjukdomstillstånd och bör utvärderas kontinuerligt för att komplikationer ska undvikas i samband med vätskeadministrationen. READ MORE

 3. 3. Effekt av oralt administrerat cetirizin på histamininducerade kvaddlar hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Paula Hanson; [2015]
  Keywords : antihistamin; farmakodynamik; sedativ; antihistamine; pharmacodynamic; sedative;

  Abstract : Antihistaminer utgör ibland en del av behandlingen av hundar som lider av atopisk dermatit (AD), en allergisjukdom som ger hudinflammation. Den mest effektiva farmakologiska behandlingen av AD är glukokortikoider. Denna är dock förknippad med många biverkningar varav flera kan vara allvarliga. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av topikal behandling med Oxalic® vid benigna talgkörtelnoduler hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emilie Rogsmo Spiro; [2015]
  Keywords : talgkörtelhyperplasi; talgkörteladenom; talgkörtelepiteliom; talgkörtelkarcinom; hund; behandling; Oxalic®;

  Abstract : Kutana noduler är vanligt förekommande hos hund, däribland benigna former av talgkörtelnoduler. De senare kan orsaka problem för hundarna i form av bland annat ulcerationer och kliande. READ MORE

 5. 5. Cetirizin till hund - farmakokinetik och biverkningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Norlander; [2015]
  Keywords : cetirizin; hund; antihistamin; farmakokinetik; histamin; beteende;

  Abstract : Atopisk dermatit (AD) är en kliande, inflammatorisk hudsjukdom som beror på allergi. Det är en av de vanligaste orsakerna till hudsjukdom hos hund. Många inflammatoriska mediatorer har påståtts spela en roll i patogenesen av atopisk dermatit, och den viktigaste vasoaktiva mediatorn är histamin. READ MORE