Essays about: "Larsson Ulrika"

Found 5 essays containing the words Larsson Ulrika.

 1. 1. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ulrika Larsson; [2017]
  Keywords : miljonprogrammet; bostadsgård; trygghet; trivsel; socialt samspel; förnyelse;

  Abstract : Mellan åren 1965-1974 pågick den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia, som senare kom att kallas för miljonprogrammet. På mindre än tio år byggdes över en miljon bostäder, än i dag bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i områden byggda efter miljonprogrammets ideal. READ MORE

 2. 2. Ta till vara, utveckla och förnya miljonprogrammets bostadsgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ulrika Larsson; [2014]
  Keywords : Miljonprogrammet; Bostadsgårdar; Förnyelse; Rekordåren; Upprustning; Charlottesborg; Gamlegården; Österäng;

  Abstract : Miljonprogrammet är känt som den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia. Snart är det 50 år sedan projektet genomfördes, idag är många av miljonprogrammets bostadsområden i behov av upprustning och debatten är mer aktuell än någonsin. READ MORE

 3. 3. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Svensson; [2012]
  Keywords : Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Abstract : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. READ MORE

 4. 4. Wings 7 blue and cultural understanding

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Annah Larsson; Lucia Karlsson; [2009]
  Keywords : Wings 7 blue; learning materials; tasks; inter cultural understanding;

  Abstract : The aim of this dissertation is to investigate how culture is represented in the Wings 7 blue textbook and workbook and what implications this may have on learners’ cultural understanding. The research questions are: How is culture represented in the textbook and workbook Wings 7 blue?, and What cultural understanding is promoted through the task design of the learning material Wings 7 blue?The analysis of the learning material draws on the theoretical framework of the Swedish researcher Ulrika Tornberg. READ MORE

 5. 5. How to manage the negotiation process with a Chinese company

  University essay from Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Author : Mikael Larsson; Maria Olofsson; Ulrika Severin; [2006]
  Keywords : ;

  Abstract : Today, China is the fastest growing economy in the world (Fang, 2005). Foreign companies are competing for the opportunity to take part of this development and reach the Chinese market, and Sweden is no exception. A crucial part in doing business with Chinese companies is the negotiation process. READ MORE