Essays about: "Material Planning and Control"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words Material Planning and Control.

 1. 1. Characterisation of Used Lead-Acid Batteries for Feed Optimisation in Secondary Lead Production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Linda Neiström; [2018]
  Keywords : Lead-acid battery; Boliden Bergsöe; Secondary lead production; Characterisation; Lead; Plastic separation;

  Abstract : Used lead-acid batteries are the main raw material in secondary lead production. Technologicalprogress in the car industry, have raised concerns regarding the lead-acid battery’s leading positionas electrochemical storage system in the future. READ MORE

 2. 2. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Singharat Borner; [2018]
  Keywords : dagvatten; infiltration; hållbar dagvattenhantering; hårdgjord; urbanisering; genomsläpplig; slitlager;

  Abstract : Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. READ MORE

 3. 3. Evaluation of Tomodirect for treatment of thoracic and abdominal cases

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Sara Talozi; [2018]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Sedan 1970-talet har antalet rapporterade cancerfall dubblerats, dels på grund av förändrade levnadsvanor och dels på grund av bättre screeningmetoder som upptäcker cancern i tidigt skede. Tidig upptäckt av cancern i kombination med utvecklad cancerbehandling har bidragit till att risken för att avlida av cancer har minskat. READ MORE

 4. 4. Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Jenny Becker Olsson; [2017]
  Keywords : Politicians; Civil servants; Exploitation; Municipality; Power; Developers; Upplands-Bro; Social Sciences;

  Abstract : Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. READ MORE

 5. 5. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Nilsson; Elin Svensson; [2017]
  Keywords : parkförvaltning; Enköping; Sävsjö; Laholm; Sölvesborg; perenner; fickparker; gestaltning; anläggning; skötsel;

  Abstract : Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. READ MORE