Essays about: "Närhet"

Showing result 1 - 5 of 138 essays containing the word Närhet.

 1. 1. Being close to a cow : experiences of learning and farming among students at an agricultural program

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Säfström; [2019]
  Keywords : learning; bodily experience; closeness; farming; students; non-humans;

  Abstract : The purpose of this thesis is to explore learning in farming environments from a perspective of bodily experience. The aim is to create understanding about the role of bodily experience in learning the craft of farming. READ MORE

 2. 2. Attitudes towards corporate environmental responsibility among future business leaders : A field study on students in Denpasar, Indonesia

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Fanny Baudlot; Emil Engholm; [2019]
  Keywords : Corporate Environmental Responsibility; sustainability; environment; waste; plastic; attitudes; Denpasar; Bali; Indonesia; students; companies; Corporate Environmental Responsibility; hållbarhet; miljö; avfall; plast; attityder; Denpasar; Bali; Indonesien; studenter; företag;

  Abstract : This is a quantitative case study in which attitudes towards Corporate Environmental Responsibility (CER) among management students at Udayana University in Denpasar on the island of Bali in Indonesia, have been investigated. The aim of the study is to investigate the attitudes towards CER among future business leaders in Bali. READ MORE

 3. 3. Intra-organizational collaboration for innovation. : Understanding the dynamics of formal and informal structures.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : DILAN KAYA; [2019]
  Keywords : Internal collaboration; collaboration; formal and informal structures; centralization.; Internt samarbete; samarbete; formella strukturer; informella strukturer; centralisering.;

  Abstract : Digitalization has led to a higher speed of product development and increased competition on the market. This has impacted how firms organize and manage innovation activities, where firms need to have certain abilities to quickly respond to the external environment in order to stay competitive in dynamic markets. READ MORE

 4. 4. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Botvidsson; [2019]
  Keywords : community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Abstract : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. READ MORE

 5. 5. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE