Essays about: "Närhet"

Showing result 1 - 5 of 141 essays containing the word Närhet.

 1. 1. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Botvidsson; [2019]
  Keywords : community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Abstract : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. READ MORE

 2. 2. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Tor Bratt; [2019]
  Keywords : Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Abstract : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. READ MORE

 3. 3. Valpens fysiologiska och sociala utvecklings påverkan på omvårdnadsbehovet på djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Felicia Wallin; Lovisa Östervall; [2019]
  Keywords : valp; omvårdnad; klinik; separationsångest; nutrition; njurar; immunsystem; kardiovaskulärt system;

  Abstract : Syftet med arbetet var att få fördjupade kunskaper kring omvårdnadsbehovet hos den 8 - 16 veckor gamla valpen på kliniker i Sverige. Även ökad förståelse för de viktigaste fysiologiska och sociala parametrarna ville erhållas, vilket åstadkoms genom litteraturstudie. READ MORE

 4. 4. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Carlsson; Daniel Björfors; Jessica Persson; [2019]
  Keywords : förtätning; ekosystemtjänster; dagvatten; parkeringsytor; klimatanpassning; Lomma kommun; hårdgjorda ytor; hållbart stadsbyggande; multifunktionella ytor;

  Abstract : Densification that takes place in both Sweden and the rest of the world can lead to the nature around the cities being protected but can also mean that greenery and good habitats within the cities are lost. In the discussion about densification, the handling of unused surfaces is a factor. READ MORE

 5. 5. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rangford; [2019]
  Keywords : barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Abstract : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. READ MORE