Essays about: "Sara Andersson"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words Sara Andersson.

 1. 1. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  University essay from

  Author : Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Keywords : Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Abstract : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. READ MORE

 2. 2. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 3. 3. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE

 4. 4. Sketch Classification with Neural Networks : A Comparative Study of CNN and RNN on the Quick, Draw! data set

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Melanie Andersson; Arvola Maja; Sara Hedar; [2018]
  Keywords : Artificial intelligence; CNN; image classification; machine learning; neural networks; RNN; sketch classification; supervised learning; Quick; Draw!;

  Abstract : The aim of the study is to apply and compare the performance of two different types of neural networks on the Quick, Draw! dataset and from this determine whether interpreting the sketches as sequences gives a higher accuracy than interpreting them as pixels. The two types of networks constructed were a recurrent neural network (RNN) and a convolutional neural network (CNN). READ MORE

 5. 5. Why Bother? : A Multiple Case Study of SMEs’ Engagement in CSR

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Carl Andersson; Sara Vallin; [2017]
  Keywords : Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainability; Motivation; SMEs; Small- and Medium-Sized Enterprises;

  Abstract : Background: Corporate social responsibility has continuously developed ever since the concept first was introduced in the 1950’s up until today. In its beginning, managers who engaged in CSR did so to improve workforce efficiency. READ MORE