Essays about: "Streptococcus dysgalactiae"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Streptococcus dysgalactiae.

 1. 1. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Magdalena Sandström; [2022]
  Keywords : artrit; ledinflammation; diande grisar; smågrisar; antibiotikaresistens; bakteriella agens;

  Abstract : Infektiös artrit är en vanlig orsak till antibiotikabehandling av diande grisar, både i Sverige och i andra länder. Tidigt insatt behandling är viktig för att lederna inte ska få bestående skador. För att behandlingen ska ge önskad effekt får inte bakterien som orsakar infektionen vara resistent mot den aktuella substansen. READ MORE

 2. 2. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Wilén; [2021]
  Keywords : antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Abstract : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. READ MORE

 3. 3. Udder health in dairy cows in Tajikistan – prevalence of mastitis and bacteriological findings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elisabeth Genfors; [2018]
  Keywords : milk; bovine mastitis; Tajikistan; small household farm; commercial dairy farm; bacteriological cultivation;

  Abstract : Agriculture, including dairy production, is one of the most important industries in Tajikistan, occupying more than 50% of the country’s population. Consequently, milk is an important source of income, but it also contains essential nutritional components. READ MORE

 4. 4. Impact of hygiene training on dairy cows in northeast India : en hygientränings påverkan på mjölkkor i nordöstra Indien

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : David Melin; [2015]
  Keywords : mastitis; SCC; bacteriology; hygiene training; milk production; Assam; northeast India; mastit; bakteriologi; hygienträning; mjölkproduktion; nordöstra Indien;

  Abstract : Mastitis in dairy cows is an emerging and challenging disease in the tropics, including India. Nation-wide reports suggest that the incidence of clinical mastitis varies from 3.94% to 23.25%, and for subclinical mastitis from 15. READ MORE

 5. 5. Att upprätta en mjölkordningslista : samt att förebygga de vanligaste mastiterna

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Lisa Gustavsson; [2012]
  Keywords : mjölkordningslista; förebygga mastit; mastit; Staphylococcus aureus S. aureus ; Koagulasnegativa stafylokocker KNS ; Streptococcus uberis; Streptococcus dysgalactiae; koliforma bakterier;

  Abstract : I Sverige drabbas årligen många mjölkkor av mastit, vilket medför stor kostnader för lantbrukaren och lidande för kon. Genom att först välja ut vilka kor som är intressanta för provtagning och framodling av bakterier i mjölken kan man senare upprätta en mjölkordningslista och på så vis förebygga mastiter. READ MORE