Essays about: "Tilda Feltenmark"

Found 1 essay containing the words Tilda Feltenmark.

  1. 1. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Tilda Feltenmark; Malin Krantz; [2020]
    Keywords : fetma; hund; hundutställning; rasstandard; utställningsresultat; övervikt;

    Abstract : Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes 30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. READ MORE