Essays about: "Zandra Hugoh"

Found 1 essay containing the words Zandra Hugoh.

  1. 1. En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning : - gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Zandra Hugoh; [2018]
    Keywords : ekologisk; etikettproduktion; djurvälfärd; etik; miljö; konsument;

    Abstract : Dagens moderna konsument ställer höga krav på livsmedlens hälsoeffekter och miljöpåverkan. Det ekologiska jordbruket fokuserar främst på miljön och djurhälsan, men diskussioner förs om huruvida den ekologiska produktionen är ineffektiv. Ekologiska livsmedel växer mer och mer på marknaden, samtidigt som konsumentens krav ökar. READ MORE