Essays about: "adaptation possibility"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words adaptation possibility.

 1. 1. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolina Östberg; [2019]
  Keywords : behov; särskilt boende; utemiljö; vårdpersonal; äldre;

  Abstract : Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. READ MORE

 2. 2. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Pritzel Sundevall; [2019]
  Keywords : parkförvaltning; urbana parker; social multifunktionalitet; inkludering; barn; ungdomar; äldre; brukarperspektiv; brukaranpassning; medborgardeltagande;

  Abstract : I urbana landskap som blir alltmer tätbebyggda, med minskade grönområden, finns ett behov av parker av god kvalitet som passar olika brukargrupper. Förvaltning av grönytor är viktig för att behålla och utveckla kvaliteten hos befintliga parker. READ MORE

 3. 3. Adaptation in the Paris Agreement: security and justice dimensions

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Annija Mara Abeltina; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Adaptation is a long-standing component of the climate policy agenda and becomes more relevant as climate change induced threats are increasing. The Paris Agreement presents a shift in the international climate regime, and incorporates adaptation as a fully independent subject, basing the policies on local needs and movements. READ MORE

 4. 4. Landscape laboratory Hurlingham-Morón : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Dag Lindbom; Nelly Theander; [2019]
  Keywords : Buenos Aires; landscape architecture; landscape laboratory; watercourse; evolutionary design; mitigation measure; climate change; NbS; open urban space;

  Abstract : The subject of this master thesis is Arroyo Morón, a watercourse situated in the metropolitan area of Buenos Aires, Argentina, where the limited site for this project is located in the municipalities of Hurlingham and Morón. Present at the site today is the intertwined challenges of flood, pollution and social vulnerability but also the threat of further fragmentation of existing socio-ecological systems. READ MORE

 5. 5. Communication Strategies and Different Communication Practices Between Online and Offline Dating, Taking Users of Soul as Examples

  University essay from Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Chongchong Wang; [2019]
  Keywords : online dating; uncertainty reduction; social information processing; hyperpersonal communication; information seeking strategy; self-presentation strategy;

  Abstract : Online dating is a popular phenomenon in the world. Since the main motivation for individuals to use online dating services is finding a partner, the communication strategies for the users to develop a relationship via online dating services and the different communication practices between online and offline dating are thought-provoking. READ MORE