Essays about: "effect of owners"

Showing result 1 - 5 of 233 essays containing the words effect of owners.

 1. 1. ESG Scores in IPOs: The impact of Board Composition and Ownership Concentration

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Karl Ehrensky; Martin Svensson; [2021-06-24]
  Keywords : ESG; ESG score; board composition; ownership concentration; stakeholder management;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. The effect of rising interest rates on Swedish condominium prices.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Emil Bengtsson; Simon Påhlman; [2021-02-10]
  Keywords : Condominium prices; mortgage rate; interest rate; inflation; unemployment; GDP; equity wipe out; confidence; Animal spirit; VECM; Sweden; rising interest rate;

  Abstract : This study examines the effects of rising interest rates on condominium prices in Sweden using the Vector Error Correction Model (VECM). There have been several studies across the globe that have examined the relationship between house prices and interest rates, while the condominium segment has not been greatly covered. READ MORE

 3. 3. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Keywords : friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Abstract : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. READ MORE

 4. 4. Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa : en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bergstrand; Nathalie Overlaet; [2021]
  Keywords : bladgrönt; grönsaker; ; informationskällor; kanin; pellets;

  Abstract : I Sverige är kaninen ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Genom åren har deras status i familjen höjts och kan numera liknas vid den status som tillskrivs hundar och katter. Trots populariteten finns det tydliga tecken på att kunskap om sällskapskaniner saknas, inte minst när det kommer till utfodring. READ MORE

 5. 5. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Höglund Rehn; Hanna Thorén; [2021]
  Keywords : beteende; djuromvårdnad; motion; stress; välfärd;

  Abstract : Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara problematiskt av människor i hundens omgivning. READ MORE