Essays about: "flower"

Showing result 1 - 5 of 151 essays containing the word flower.

 1. 1. Systematics and the evolution of flower symmetry of Posoqueria (Rubiaceae)

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Sebastián Giraldo Gómez; [2023-06-14]
  Keywords : Posoquerieae; Cinchonoideae; Ixoroideae; Dialypetalanthoideae; Angiosperms 353; target capture; Hybpiper; Pollen Catapult Mechanism.;

  Abstract : The genus Posoqueria is a Neotropical group of shrubs and trees in the coffee family Rubiaceae. Posoqueria is phylogenetically poorly understood and presents several internal taxonomical difficulties. READ MORE

 2. 2. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Keywords : Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Abstract : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. READ MORE

 3. 3. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Asker Kling; Katarina Enskog Gripenvik; [2023]
  Keywords : Bin; humlor; vildbin; pollinatörer; pollinering; urban miljö; växtkännedom; ekosystemtjänst;

  Abstract : Pollinatörerna är hotade globalt och i det svenska landskapet, och behöver hjälp för att överleva (Naturvårdsverket u.å.b). Den främsta orsaken till den negativa utvecklingen är förlusten och fragmenteringen av pollinatörernas livsmiljöer (Naturvårdsverket u. READ MORE

 4. 4. Hold My Flowers

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Frida Neckmar; [2023]
  Keywords : Vases; interior design; modularity; fresh flowers; material exploration; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Abstract : This Bachelor’s degree project investigates how precious fresh-cut flowers self sustainably can be arranged to be fully showcased and make them come into their own. Inspired by nature’s organic shapes and emphasising functionality, the project concludes a series of carefully designed modular vases. READ MORE

 5. 5. Spridning av mjöldryga genom renkavle

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Hugo Lomander; [2023]
  Keywords : Alopecurus myosuroides Huds; Claviceps purpurea Tul; gräs; gräsblandningar; gräskanter; höstsådd; höstvete; kantzoner; klimat; väder;

  Abstract : Mjöldryga (Claviceps purpurea Tul.) är en svampsjukdom som leder till stora skador på framför allt råg och vete. Den är vanligt förekommande i Europa och befaras öka i framtiden. Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds. READ MORE