Essays about: "forestry navigation"

Found 4 essays containing the words forestry navigation.

 1. 1. Semantic segmentation of off-road scenery on embedded hardware using transfer learning

  University essay from KTH/Mekatronik

  Author : Filip Elander; [2021]
  Keywords : Semantic Segmentation; forestry navigation; Deep Neural Network; autonomous navigation; residual neural network; Convolutional neural network; Semantisk Segmentering; Autonom Terrängnavigering; Residuala Nätverk; Konvolutionellt Neuralt Nätverk; Autonom navigering;

  Abstract : Real-time semantic scene understanding is a challenging computer vision task for autonomous vehicles. A limited amount of research has been done regarding forestry and off-road scene understanding, as the industry focuses on urban and on-road applications. READ MORE

 2. 2. Head-Mounted Displays for Harvester Operators – A Pilot Study

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Anders Nordlie; Staffan Till; [2015]
  Keywords : Operator; harvester; bucking data; head-mounted display; and augmented reality; Operatör; skördare; apteringsdata; augmented reality och head-mounted display;

  Abstract : Harvester operators are handling large amounts of information while processing trees. Primarily by looking at the close environment, the trees, and the harvesting head, but also through the bucking display placed in front of the operator. READ MORE

 3. 3. Skördarnavigering kring skyddsvärda objekt med GPS-stöd : en navigeringsstudie utförd vid Siljansfors försökspark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Lars Pettersson; [2003]
  Keywords : Skörd; Navigering; Skyddsvärde; Objekt; GPS; Siljansfors;

  Abstract : GIS i kombination med GPS börjar användas allt mer i det moderna skogsbruket och då främst till traktplanering och inventering. Tidigare försök har visat att utrustningen även kan användas som navigeringshjälpmedel i skördare. READ MORE

 4. 4. Differentiell GPS-mätning av punkter i skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Tobias Jonsson; [2000]
  Keywords : GPS; Mätning; Punkter; Skog;

  Abstract : Skogsbruket på det norska Västlandet har behov av nya och mer rationella metoder och hjälpmedel för bland annat vägbyggnad och planläggning. GPS är ett satellitbaserat navigationssystem som förväntas ha goda förutsättningar för att underlätta dessa verksamheter. READ MORE