Essays about: "genomslagskraft"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word genomslagskraft.

 1. 1. Effective communication on urban water conservation begins by understanding citizens' prerequisites for behavior change

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Josefin Eidrup Dahlberg; [2021]
  Keywords : climate change; water consumption; water use; behavior change; water conservation; behavior change wheel; COM-B; communication strategies.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Climate change will likely cause future water crises in many parts of the world, making it crucial for humanity to adapt to a life in which sustainable water use behaviors are key. To achieve this, organizations managing drinking water need increased knowledge on how to communicate conservation messages that will lead to behavior changes. READ MORE

 2. 2. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Keywords : Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Abstract : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. READ MORE

 3. 3. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wetterborg; [2018]
  Keywords : tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Abstract : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. READ MORE

 4. 4. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karl Johan Johansson; [2018]
  Keywords : sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Abstract : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). READ MORE

 5. 5. Reactive power management capabilities of Swedish sub-transmission and medium voltage level grid

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Michal Tomaszewski; [2018]
  Keywords : electric power systems; reactive power; sub-transmission level grids; PSS E; power ow analysis; wind farms; smart grids; droop control; elektriska system; reaktiv eekt; mellan spanningsnivan; PSS E; strom odesanalys; vindkraftparker; smarta nat; droop control;

  Abstract : Rising penetration of renewable energy sources in electric power grids isboth a challenge and an opportunity to optimally utilize the potential of eitherwind or PV energy sources, to stabilize operation of future power systems.Bi-directional ows between distribution and transmission system operatorscause signicant problems with keeping the voltages in the grid within admissiblelimits. READ MORE