Essays about: "giraff"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word giraff.

 1. 1. Tjuvjakt och bevarande av giraffer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Alexandra Valfridsson; [2018]
  Keywords : giraff; tjuvjakt; giraffe camelopardalis; bevarande; nätgiraff; rothschild giraff;

  Abstract : Giraffen är väldens högsta landlevande däggdjur och förekommer i vilt tillstånd på Afrikas savanner söder om Sahara. De lever solitärt eller i ostabila, små hjordar och konkurrerar inte med andra arter om födan vilken huvudsakligen består av blad från träd och buskar av arten Acacia. Spp. READ MORE

 2. 2. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nina Sjödell; [2017]
  Keywords : giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Abstract : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. READ MORE

 3. 3. Measuring and Evaluating the Supply Chain by implementing the BSC and investigating the quality of the Supply Chain: A case study at Giraff Technologies

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Eleni Odontidou; [2013]
  Keywords : Supply Chain; Supply Chain quality; Supply Chain Performance Measurement; Balanced Scorecard; Supply Chain costs; and After-sales service;

  Abstract : In today’s world, globalization has increased the competition among companies and functioned as a factor for increased product variety, increased amount of customized products and shorter product life cycles. Supply Chain management is considered one of the most critical strategies for increasing organizational effectiveness and enhancing the customer service. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av utfodringssätt till giraffer (Giraffa camelopardalis rotschildi) på Borås djurpark

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Jansson; [2012]
  Keywords : giraff; utfodring; metod; stereotypi;

  Abstract : Giraffer är svåra att utfodra i djurparker på grund av att de i det vilda mestadels äter löv som kan vara svårt att få tag på i kallare länder. Löven de äter kommer dessutom från acaciaträd som är väldigt taggiga, för att kunna äta mat från dessa träd behöver girafferna använda sin långa och rörliga tunga. READ MORE

 5. 5. Anestesi på giraff

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Bim Boijsen; [2012]
  Keywords : giraff; giraffa camelopardalis; anatomi; anestesi; immobilisering;

  Abstract : Anestesi på giraff är komplicerat och dödsfall i samband med komplikationer kring sövning är rapporterad till ca 10 %. På grund av giraffens kroppsstorlek och säregna anatomi är sövning på dessa djur därför en stor utmaning. READ MORE