Essays about: "initiation rite"

Found 2 essays containing the words initiation rite.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Author : Stina Gray; [2019]
  Keywords : Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Abstract : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. READ MORE

 2. 2. “Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien

  University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Author : Kerstin Jurlander; [2012]
  Keywords : menstruation; India; Tamil Nadu; hinduism; NGO; initiation rite; adolescent girls;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för hur tonårstjejer på landsbygden i Tamil Nadu i södra Indien upplever menstruation. Aspekter som tillgång på information, hygien och traditionella sedvänjor diskuteras. Initiationsriterna som hålls för alla flickor kopplas till ritualteori av Turner, Bell, Rappaport, Staal med flera. READ MORE