“Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien

University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Abstract: Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för hur tonårstjejer på landsbygden i Tamil Nadu i södra Indien upplever menstruation. Aspekter som tillgång på information, hygien och traditionella sedvänjor diskuteras. Initiationsriterna som hålls för alla flickor kopplas till ritualteori av Turner, Bell, Rappaport, Staal med flera. En genomgång från det antropologiska fältet ges genom Buckley och Gottlieb. Centralt för uppsatsen är uppfattningar om orenhet och symbolisk förorening som finns inom hinduismen. Detta diskuteras med hjälp av Mary Douglas. Den till huvuddel kvalitativa studien består av intervjuer med fem fokusgrupper, bestående av tjejer i åldrarna 12-25 år, och kompletterande intervjuer med personal på NGO:s och andra med kopplingar till området. En enkkätstudie genomfördes samt en observation. Resultatet visar att tonårstjejer är i stort behov av mer reproduktiv kunskap och att det finns fördelar med att uppmärksamma och samtala kring de traditionella sedvänjorna, eftersom delar av dem upplevs som negativt av tjejerna. Det är tydligt att det finns ett behov för bekväma, hygieniska och hållbara alternativ för kvinnors mensskydd. I uppsatsen presenteras också olika projekt som syftar till att sprida information om menstruation och mensskydd.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)