Essays about: "koldioxid"

Showing result 1 - 5 of 206 essays containing the word koldioxid.

 1. 1. Alternative oxidase respiration in the mycorrhizal fungus Laccaria bicolor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hilda Mikaelsson; [2019]
  Keywords : L. bicolor; mycel; ektomykorrhiza; cellandning; AOX; alternativt oxidas; cytokromoxidas; cyanid; mycelium; ectomychorriza; respiration; alternative oxidase; cytochrome oxidase; salicylhydroxamic acid; n-propyl gallate; cyanide;

  Abstract : The temperature on Earth is rising, and one of the main drivers is anthropogen-ic greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2). The world’s forests act as carbon sinks, binding carbon into their biomass. The net carbon assimilation is determined by the uptake and release of CO2 through the processes of photo-synthesis and respiration. READ MORE

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 3. 3. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Author : Anton Nygren; [2019]
  Keywords : wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Abstract : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. READ MORE

 4. 4. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 5. 5. Experimental Study of Mineral Carbonation of Wollastonite for Increased CO2 Uptake

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Dina Babiker; Matilda Ahlstrand; [2019]
  Keywords : Concrete; Mineral Carbonation; CO2 Sequestration; Wollastonite; Calcium Silicate; Betong; Mineral karbonatisering CO2-sekvestrering; Wollastonit; Kalciumsilicat;

  Abstract : The cement and concrete industry stand for approximately 8% of the global CO2 emissions. The demand of concrete and cement is expected to increase rapidly with the growing world population and increased urbanization. This makes it of the utmost importance for the industry to try to mitigate its emissions. READ MORE