Essays about: "pesticides"

Showing result 1 - 5 of 175 essays containing the word pesticides.

 1. 1. God grundvattenkvalitet?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Elvira Källberg; [2019]
  Keywords : Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. READ MORE

 2. 2. To be, or not to be, organic : Motives and barriers for Swedish wine farmers to use organic practices

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Andreas Länn; Philip Wikholm; [2019]
  Keywords : Organic farming; Viticulture; Wine; Organic wine; Self-determination theory; Motivation; Swedish wine;

  Abstract : Wine production is one of the farming practices with the highest negative environmental impacts, mainly due to a heavy use of pesticides, why it is important to find more sustainable wine production practices. One such practice is organic farming, but the transition is slow and the number of organic certified vineyards remain low. READ MORE

 3. 3. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Keywords : avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Abstract : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. READ MORE

 4. 4. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Madeleine Nydahl; [2019]
  Keywords : pollinatörer; minskning; faktorer; grödor; avkastning; livsmiljöförlust; humlor; varroa destructor;

  Abstract : De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt. Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. READ MORE

 5. 5. Unbiased pitch detection and phase estimation in entomological lidar

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Johan Fogelmark; [2019]
  Keywords : Entomological lidar; wing beat frequency estimation; phas; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Good insect monitoring is important for both disease vector control and e?cient usage of pesticides in farming. Entomological lidar has been proven useful for detecting and monitoring insects. For every insect that transit the laser beam a backscatter signal containing species-specific information is obtained. READ MORE