Essays about: "phantom measurement"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words phantom measurement.

 1. 1. FETAL DOSE ESTIMATION IN ABDOMINAL AND PELVIC CT EXAMINATIONS

  University essay from

  Author : Olivia Carlstein; [2021-05-10]
  Keywords : Medical physics; Fetal dose; abdominal CT examination; pelvic CT examination; phantom measurement;

  Abstract : Purpose: The purpose of this is study was to compare different methods for estimating the fetal dose, how much the different methods differ from each other and on which dose levels the fetal doses are estimated to. Theory: A radiological procedure should always be justified and in the case of a pregnant patient the justification should include both the mother and the fetus. READ MORE

 2. 2. Vindens effekt på stereofotogrammetrisk höjdmätning av träd med drönarbilder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Forslöw; Anders Rowell; [2020]
  Keywords : drönare; höjdmätning; träd; vind;

  Abstract : Syftet med studien är att vidare utforska hur vind kan påverka noggrannheten i höjdmätningar av trädtoppar med SFM från drönarbilder. I tidigare forskning har väderförhållandens påverkan på datakvaliteten av SFM med drönare undersökts. READ MORE

 3. 3. Diffuse correlation spectroscopy for estimation of coagulation thickness : a phantom study

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Author : Zeyneb Alsadi; [2019]
  Keywords : DCS; Diffuse correlation spectroscopy; Biomedical optics; coagulation; phantom study; coagulation depth; coagulation thickness; diffusion; model; two layer model;

  Abstract : The objective of this preliminary study was to determine the potential of diffuse correlation spectroscopy (DCS) for assessment of coagulation depth. Coagulation of tissue can occur due to a number of different reasons such as thermal or electrical burns or radiofrequency ablation. READ MORE

 4. 4. Characterization of breast tomosynthesis systems: A comparison and optimization

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Thanh Tra Pham; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Aim: The aim of the study is to characterize the dependency of image quality on absorbed dose for two breast tomosynthesis (BT) systems, GE Senographe Pristina and Siemens Mammomat Inspiration and compare the systems. The image quality was evaluated by different parameters such as: in-plane and in-depth spatial resolution, artifact spread function (ASF) and signal-difference-to-noise ratio (SDNR). READ MORE

 5. 5. Metoder för höjdkorrigering av punktmoln generade från drönarbilder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Joakim Isaksson; Lars Johansson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; UAV; skog; ICP;

  Abstract : Syftet med studien är att jämföra tre olika metoder för höjdkorrigering av punktmoln skapade från bilder tagna med drönaren DJI Phantom 4 Pro. Detta är intressant då drönare anses vara ett av framtidens instrument för småskalig och snabb fjärranalys. READ MORE