Essays about: "rengöring"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word rengöring.

 1. 1. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Kieri; [2022]
  Keywords : klippskär; vårdrelaterade infektioner; nosokomiala infektioner; veterinärmedicin;

  Abstract : Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom veterinärmedicinen. Veterinärkliniker har uppgetts utgöra en risk för spridning av patogener och antibiotikaresistenta bakterier. Vårdrelaterade infektioner orsakas ofta av opportunistiska bakterier som normalt inte orsakar infektion. READ MORE

 2. 2. Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2022]
  Keywords : biofilm; destruktion av biofilm; Campylobacter jejuni; stafylokocker; MRSA; MRSP; desinfektion; rengöring; peroxymonosulfat buffrade syror; perättiksyra; väteperoxid; hypoklorsyra; etanol;

  Abstract : I denna studie ingick såväl produktion av biofilm i en statisk modell med mikrotiterplattor där biofilmen fick växa ostört i 5 dagar i inkubationsskåp i 30 °C, samt en mer dynamisk modell. I den dynamiska modellen ingick vattenledningsrör där buljong och bakterier växt i inkubationsskåp i 30 °C i 5 dagar för att sedan stå i rumstemperatur i ytterligare 5 dagar med daglig skakning i en timme, samt att buljong byttes ut vid dag 5 och nya bakterier tillsattes dag 7. READ MORE

 3. 3. Housing Price Prediction over Countrywide Data : A comparison of XGBoost and Random Forest regressor models

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Erik Henriksson; Kristopher Werlinder; [2021]
  Keywords : Random Forest; XGBoost; predicting housing prices; feature engineering; ensemble learning; boosting; data cleansing; 5foldcrossvalidation.;

  Abstract : The aim of this research project is to investigate how an XGBoost regressor compares to a Random Forest regressor in terms of predictive performance of housing prices with the help of two data sets. The comparison considers training time, inference time and the three evaluation metrics R2, RMSE and MAPE. READ MORE

 4. 4. Predicting Buffer Status Report (BSR) for 6G Scheduling using Machine Learning Models

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Qi Zhang; [2021]
  Keywords : Buffer Status Report; 6G scheduling; Machine Learning; Uplink Traffic Prediction; Wireless Communication; Buffert status rapport; 6G-schemaläggning; Machine Learning; Uplink Traffic Prediction; Wireless Communication;

  Abstract : In 6G communication, many state-of-the-art machine learning algorithms are going to be implemented to enhance the performances, including the latency property. In this thesis, we apply Buffer Status Report(BSR) prediction to the uplink scheduling process. The BSR does not include information for data arriving after the transmission of this BSR. READ MORE

 5. 5. Laser ablation of aluminium before welding : Effect of weld preparation on number and sizes of pores

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Olivia Taivalkoski; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Welding aluminium often results in porosity in the weld. One way to reduce porosity is by carful weld preparation and cleaning. In this master thesis report laser ablation was done on aluminium plates before welding to remove dirt and the surface oxide layer. READ MORE