Essays about: "thesis in local cooperation"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the words thesis in local cooperation.

 1. 1. Usability of connected vehicle data for local winter road maintenance

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Erik Lindgren; [2023]
  Keywords : Winter Road Maintenance; Road Weather; Decision Support Systems;

  Abstract : NIRA is a company based in Linköping and operates within the automotive industry. NIRA's Tire Grip Indicator is one of their products used to create friction values during normal driving conditions. This data is, together with additional sensor information from the vehicle, such as environmental sensors, collected in NIRA's cloud environment RSI. READ MORE

 2. 2. Igniting Risk Communication? – Organizational factors for effective risk communication: Forest fire risk communication in Canton Bern, Switzerland

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Momo Paula Lühmann; [2022]
  Keywords : forest fire; risk communication; organization; communicator; scoping study; Switzerland; Social Sciences;

  Abstract : Risk communication forms an integral part of disaster preparedness. In light of the increasing likelihood and intensity of forest fires, areas like Canton Bern in Switzerland, not usually known as a forest fire hotspot, have planned to strengthen their risk communication efforts to help increase overall preparedness and mitigation. READ MORE

 3. 3. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Bäckström; [2022]
  Keywords : regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Abstract : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. READ MORE

 4. 4. The perception of local knowledge in development cooperation : A case study of a local NGO in Kibera, Nairobi

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Matilda Lindberg; Kajsa Wictorin; [2022]
  Keywords : local knowledge; civil society; sense of place; locality; social capital; Kibera;

  Abstract : This thesis aims to study the perception of local knowledge within Wale Wale Kenya, a small local organization operating in Kibera, Nairobi. The people who run the Kenyan organization have all grown up in Kibera and thus have strong local roots. READ MORE

 5. 5. A Modular Multi-Robot Graph SLAM system for Indoor Environments

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Qizhen Lyu; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Robots are playing an increasingly essential role in modern industry. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) is one of the critical technologies for robot to understand the environment and improve the automation level. In addition, multi-robot cooperation is becoming an interesting aspect to boost the efficiency of using robots. READ MORE