Essays about: "tongue and grove board modules"

Found 1 essay containing the words tongue and grove board modules.

  1. 1. Produktutformning av underlagspontsluckan : vad efterfrågar marknaden?

    University essay from SLU/Dept. of Forest Products

    Author : Fredric Abrahamsson; [2016]
    Keywords : underlagspont; marknadsundersökning; produktutformning; tongue and grove board modules; market research; product design;

    Abstract : Inom tillverkande industrier så som sågverk har produkter utformats baserat på sågverkens egna uppfattningar om vad kunden vill ha. Det har också varit ett starkt fokus på att producera produkter till så låg kostnad som möjligt. READ MORE