Essays about: "urban agriculture"

Showing result 1 - 5 of 259 essays containing the words urban agriculture.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mayuri Kumari; [2020]
  Keywords : agriculture; problematization; WPR; discourse; GM debate; GM crops; farmers; agriculture researchers;

  Abstract : India is an agriculture based country where a big chunk of its population is employed in the agricultural sector. Despite significant improvements in food security mainly as a result of the Green revolution, farmers are still facing a list of problems. READ MORE

 4. 4. Urban expansion, land use change and development of landscape diversity in Södra Sandby, Lund municipality 1940-2019

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Karl Piltz; [2020]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Diversity is an important part of the health of our planet’s ecosystems and processes. Anthropogenic factors like urbanization and agriculture have altered the landscape and in turn had a negative effect on diversity. READ MORE

 5. 5. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE