Essays about: "Emelie Johansson"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Emelie Johansson.

 1. 1. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Agnes Lundholm; Emelie Johansson; [2021]
  Keywords : behandling; blödning; eftervård; immunmedierad trombocytopeni; immunmedierad trombocytopeni purpura; IMT; IMTP; intensivvård; ITP; omvårdnad;

  Abstract : Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd som orsakar koagulationsrubbningar vilket kan leda till allvarliga och ibland livshotande konsekvenser. Dödligheten hos hundar med trombocytopeni varierar mellan olika studier och prognosen kan påverkas av bakomliggande orsak och svar på vald behandling. READ MORE

 2. 2. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Johansson; Emelie Schmidt; [2019]
  Keywords : equiband; rörelsesymmetri; bålstabilitet; bålmuskulatur; häst;

  Abstract : Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. READ MORE

 3. 3. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2019]
  Keywords : spontankastad urin; bakteriologisk undersökning; hund; förvaring; doppglas; Uricult® Trio;

  Abstract : Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. READ MORE

 4. 4. Sustainable Lending: A case study of Swedbank’s lending operations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ingrid Johansson; Emelie Karlsson; [2018-07-03]
  Keywords : ;

  Abstract : The pressures on organizations to act more sustainable are increasing, and companies have started to implement corporate social responsibility (CSR) into their operations. Until recently, the banking sector was relatively isolated from social and environmental pressures. READ MORE

 5. 5. Behandling av immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv journalstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2018]
  Keywords : IMAH; AIHA; IHA; immunmedierad; hemolytisk; anemi; autoimmun hemolytisk anemi; hund; behandling;

  Abstract : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste immunmedierade sjukdomarna och en vanlig orsak till anemi hos hund. IMHA karaktäriseras av en ökad destruktion av röda blodkroppar som ett resultat av immunglobulinbindning till glukoproteiner på cellytan. READ MORE