Essays about: "va..."

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word va....

 1. 1. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktoria Belwin; [2021]
  Keywords : dagvatten; Linköpings Trädgårdsförening; gestaltning; biologisk mångfald; dagvattendamm; pedagogik;

  Abstract : Today our cities are planned based on a vision of the sustainable city. In the sustainable city, distances are short and car journeys are fewer. But how sustainable is the dense city? The green spaces will be fewer, which affects the ecosystem services that the city produces, such as biodiversity and infiltration of stormwater. READ MORE

 2. 2. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE

 3. 3. Conditional Generative Flow for Street Scene Generation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Moein Sorkhei; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Generative modeling is a major branch of machine learning attributed to designing models that can learn how data are generated and hence are able to synthesize novel data. With the recent advancements in deep learning, generative models have been improved significantly and successfully applied in a variety of domains, including computer vision, video generation, audio generation, and even in medical applications. READ MORE

 4. 4. Strategic Assessment of Drinking Water Production Systems Environmental impacts from a Life cycle perspective : A case study of Norrvatten future drinking water production alternatives

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Rahul Aggarwal; [2020]
  Keywords : Life cycle assessment LCA ; Drinking water treatment; Environmental impacts; Sustainability; Global warming; Nanofiltration; Conventional water treatment; Ultrafiltration; Expansion alternatives; Water Quality; Water treatment plant; Environmental optimization; Drinking water quality;

  Abstract : Climate change is a global challenge that requires proactive action from municipalities, companies, and other organizations to prioritize sustainability in their daily operations. In the past few decades, life cycle assessment (LCA) approach has been successfully applied for environmental assessments in the drinking water sector. READ MORE

 5. 5. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE