Essays about: "vinterstäder"

Found 4 essays containing the word vinterstäder.

 1. 1. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anton Axelsson; [2020]
  Keywords : design; kallt klimat; vinterstäder; växtgestaltning;

  Abstract : Städer med kalla och mörka vintrar utmanar både dess växtlighet och befolkning. Människor besväras både fysiskt och psykiskt av utmanande vinterväder i form av kalla vindar, stora mängder snö och mörker. READ MORE

 2. 2. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Pettersson; [2020]
  Keywords : vinterkvaliteter; vinterfägring; vintervärden; lövfällande växter; vinter; visuell stimuli; vinterstäder; winter qualities; winter beauty; deciduous plants; winter; visual stimulation; winter cities;

  Abstract : Detta arbete redovisar vilka visuella värden det finns att plocka fram i lövfällande växtmaterial vintertid på våra nordliga breddgrader, där vintersäsongen med dess klimat utgör en stor del av året. Förslag på arter som besitter dessa visuella kvaliteter redovisas också. READ MORE

 3. 3. INTEGRATION OF SMALL-SCALE URBAN FARMING IN PUBLIC SPACES OF WINTER CITIES

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Patrik Rönnqvist; [2018]
  Keywords : Urban farming; urban planning; winter cities; vertical farming; portable farming; Urbana odlingar; urban planering; vinterstäder; vertikal odling; portabel odling;

  Abstract : With an increasing urbanization and decreasing food security, the policy places greater demands on the future use of agricultural land and food supply. At the same time as awareness of food consumption increases among individuals, new technologies for farming also develop. READ MORE

 4. 4. Gestaltning i vinterstaden Luleå : förslag till utformning och belysning av stadens entréer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Wennberg; [2015]
  Keywords : gestaltning; stadsmiljö; ljussättning; vägrum; infarter;

  Abstract : Luleå är beläget vid kusten i Norrbotten. Det flacka älvlandskapet och centrums läge på en halvö medför att den visuella kontakten med vatten är god. Det geografiska läget medför att infarterna huvudsakligen koncentreras till två vägar: Älvbrovägen och Bodenvägen. READ MORE