Essays about: "Annie Jonsson"

Found 3 essays containing the words Annie Jonsson.

 1. 1. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Mufti; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). READ MORE

 2. 2. Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum

  University essay from Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Author : Annie Jonsson; Julie Marie Skalleberg; [2020]
  Keywords : athlete mother; elite sports; challenge; resource; coping strategy; transition phase; idrottande mamma; elitidrott; utmaning; resurs; copingstrategi; övergångsfas;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. READ MORE

 3. 3. Kvinnor och entreprenörskap : vad behöver förändras i samhället för att fler kvinnor ska driva företag?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emelie Jonsson; Annie Roos; [2012]
  Keywords : genus; entreprenörskap; kvinnligt företagande; kvinnliga entreprenörer; kvinnor; entreprenörer; företagare;

  Abstract : Arbetet behandlar hur det svenska samhället ska förändras för att fler kvinnor ska välja att starta företag. Slutsatserna som dras i arbetet är fem stycken och följer: det behövs ett förändrat bidragssystem för det företagsstöd som finns; en attitydförändring till kvinnor och företagare behövs i samhället; en nyanserad forskning på entreprenörskapsområdet behöver utvecklas; pullfaktorer, till exempel möjlighet till självförverkling eller högre inkomst, borde spela en större roll vid startandet av ett företag; och uttrycket kvinnligt entreprenörskap borde försvinna. READ MORE