Essays about: "Axel Linton"

Found 1 essay containing the words Axel Linton.

  1. 1. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Axel Linton; [2022]
    Keywords : Biologisk; mångfald; ekosystem; urban; städer;

    Abstract : Den biologiska mångfalden har minskat betydligt de senaste decennierna. Urbanisering är en av faktorerna. Samtidigt har det visat sig att städer besitter potential för hög biologisk mångfald beroende deras geografiska placering och unika habitat. READ MORE