Essays about: "Children’s rights"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the words Children’s rights.

 1. 1. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  University essay from

  Author : Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Keywords : Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Abstract : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. READ MORE

 2. 2. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 3. 3. Education for Immigrant Children in Japan A Frame Analysis of the Successful Cases of Hamamatsu and Kani City

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Ryo Kato; [2021]
  Keywords : immigrant children s education; framing devices; reasoning devices; policymakers; Japan; Law and Political Science;

  Abstract : Japan currently faces a rapid increase in labor immigrants due to the decrease of the population. The number of immigrant children is expected to increase because of the open labor immigration policy. READ MORE

 4. 4. Future Generations: Fundamental or an Afterthought?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Bolton; [2021]
  Keywords : business and human rights; international human rights law; children s rights; corporate sustainability; Law and Political Science;

  Abstract : Det finns just nu momentum för att stängda de luckor i lagstiftningen kring företags ansvar för negativa effekter på mänskliga rättigheter. En av de mest ambitiösa åtagandena hittills är initiativet till ett EU-direktiv med syfte att kräva skälig aktsamhet (så kallad ”due diligence”) och ansvar från företag för påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. READ MORE

 5. 5. Child rights : A study of the rights of children in Kenya and violations of the rights of children in Kenya

  University essay from Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Author : Najma Ahmed; [2021]
  Keywords : CRC; ACRWC; Kenya; Child Rights; Africa; SDG:s; Violations;

  Abstract : This essay is about children's rights in one African country namely Kenya. It includesinternational documents like the United Nations Convention of the Rights of the Child (CRC) andthe regional African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC). READ MORE