Essays about: "Jonas Hamner"

Found 2 essays containing the words Jonas Hamner.

 1. 1. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Hamner ; [2014]
  Keywords : tunga transporter; tidsstudie; Gille kalkyl; körhastighet; lastbil; timmerbil;

  Abstract : Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. READ MORE

 2. 2. Brunbjörnens (Ursus arctos) inverkan på den nya svenska älgförvaltningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alexander Ramén; Jonas Hamner; [2012]
  Keywords : adaptiv; ekosystem; lokal; predation; rovdjur;

  Abstract : The European Brown bear (Ursus arctos) has gone from basically being extinct in Sweden to, 2008 being estimated to a total of 3298 individuals. When looking at the new Swedish moose management system it is important to have an ecosystem-based approach and therefore include all the parts that moose impacts on and from in the management, especially the brown bear. READ MORE