Essays about: "Karin Nyberg"

Found 1 essay containing the words Karin Nyberg.

  1. 1. Quality management for a new paradigm : How design thinking and a human centred culture can meet increased complexity

    University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

    Author : Karin Nyberg; [2021]
    Keywords : Quality management; paradigm shift; design thinking; human centred culture; Teal; happiness; psychological safety; Emergence paradigm; Kvalitetsutveckling; paradigmskifte; design thinking; människocentrerad företagskultur; Teal; arbetsglädje; psykologisk trygghet; Emergence paradigm;

    Abstract : I denna fallstudie har SeventyOne Consulting analyserats som ett exempel på en organisation som verkar under det kommande paradigmet inom kvalitetsutvecklingen. Studien kopplar samman teori från kvalitetfältet med design thinking, paradigmteori och teori om människocentrerad företagskultur. READ MORE