Essays about: "Maria Axelsson"

Found 5 essays containing the words Maria Axelsson.

 1. 1. Naturlika planteringar med inhemskt växtmaterial : med fokus på örtartade växter i urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Hollyoake; Sara Axelsson; [2018]
  Keywords : vegetationsdesign; biologisk mångfald; inhemska växter; biotopplanteringar;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Drones in arctic environments

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : MARIA ADER; DAVID AXELSSON; [2017]
  Keywords : Drones; UAV; UAS; RPAS; Arctic; ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ; Climate; Research; Autonomous; Water sample; Tarfala; Multicopter; Fixed-wing.; Drönare; UAV; UAS; RPAS; Arktis; ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ; Klimat; Klimatforskning; Autonom; Vattenprov; Tarfala; Multikopter.;

  Abstract : This is a master thesis by Maria Ader and David Axelsson, students at the Master of Science in Engineering degree program in Design and Product Realization at KTH, within the master program Integrated Product Design. The thesis work will benefit ÅF and the EU project ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ. READ MORE

 3. 3. Rally Sport Racing Game: CodeName Space Racer - An evaluation of techniques used when developing a marketable 3D game

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Maria Lemón; Gustav Örnvall; Daniel Axelsson; Ludvig Gjälby; Joakim Råman; Markus Pettersson; Sebastian Almlöf; [2012-08-09]
  Keywords : ;

  Abstract : In this thesis, various modern game programming and modeling techniques are presented, with a focus on algorithms for graphical effects. A few of those techniques have then been selected and implemented in a graphics-intensive racing game set in an open space environment. The game is developed from the ground up in C# with the XNA 4.0 framework. READ MORE

 4. 4. Analyses of Metabolic Dynamics in Saccharomyces cerevisiae

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Alexander Axelsson; Maria Bånkestad; Viktor Kull; Jesper Welander; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis conducts a study on the stability of steady states in theglycolysis of in silico models of Saccharomyces cerevisiae. Such un-controlled models could reach unstable steady states that are unlikelyto occur in vivo. Little work has previously been done to examinestability of such models. READ MORE

 5. 5. Values at Stake: A 30-Year Retrospective of Shareholder and Stakeholder Value Orientation in Annual Reports of Large Swedish Companies

  University essay from Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Author : Mathias Axelsson; Maria Nettersand; [2003]
  Keywords : Business and economics; Aktieägare; Intressent; Värde; Historia; Årsredovisningar; Kommunikation; Process; Socialt Ansvar; Ekonomi;

  Abstract : Bakgrund: Det verkar som om inte en enda dag går förbi utan att det är något i media beträffande företag och deras olika aktiviteter som berör samhället som helhet eller enskilda individer. På senare år har både media och allmänheten kritiserat företag för att ha verksamhet som påverkar såväl individer som hela orter och kommuner negativt. READ MORE