Essays about: "Martin Nordström"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Martin Nordström.

 1. 1. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Nordström; [2018]
  Keywords : beslutsprocess; jordbruksmark; kreditgivning; kreditprocess;

  Abstract : För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. READ MORE

 2. 2. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Nordström; Henrik Svensson; [2016]
  Keywords : grisproduktion; kooperativ; leverantörsförening; socialt kapital; social capital; Skaraborgsgrisen;

  Abstract : En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. READ MORE

 3. 3. The Family Business in a Global Context : The Rationale behind Corporate Governance Structures in Subsidiaries Abroad

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Martin Kewitz; Clas Nordström; Sören Salzwedel; [2012]
  Keywords : Family Business; Family Firm; Family; Internationalisation; Corporate Governance; Uppsala Model; Establishment Chain; Stewardship Theory; Subsidiary; Control; Agency Theory; Family System;

  Abstract : Background: Family Businesses represent the highest proportion of businesses in the world (Lin, 2012). Globalisation offers new business opportunities for growth and in-ternational diversification. Generally the internationalisation of family businesses is a well-studied field in family business research (Kontinen & Ojala, 2009). READ MORE

 4. 4. Methods for Anonymizing Patterns of Human Mobility

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Author : Martin Nordström; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : In recent years, the ability to efficiently gather location information of individuals has gained a lot of attention in the research community. There are multiple methods for collecting this data, but this thesis primarily considers data collected from base stations connected to the mobile phones used by people today. READ MORE

 5. 5. Proton beam test of CALIFA detector prototypes

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för fundamental fysik

  Author : Johan Bergström; Erik Blomberg; Erik Gallenby; Julius Hagdahl; Martin Nordström; Henry Wittler; [2009]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE