Essays about: "kalkbarrskog"

Found 1 essay containing the word kalkbarrskog.

  1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

    University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

    Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
    Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

    Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE