Essays about: "My Role in society"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the words My Role in society.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. Metrics of making knowledge in a wilder Anthropocene : the roles and implications of produced knowledge in the governance of synthetic biology for biodiversity conservation

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Rixt Marloes van der Valk; [2020]
  Keywords : international biodiversity governance; Sociology of Knowledge Approach to Discourse SKAD ; measurementality; novel entities; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Under the growing influence of dominant discourses such as ecological modernisation and neo- liberalisation, proposed alternative conservation approaches focus more and more on efficiency. In the realm of biodiversity conservation, synthetic biology - the application of engineering to facilitate and accelerate the design or modification of genetic materials in living organisms – has emerged as an efficient approach. READ MORE

 3. 3. Socialt kapital och dess betydelse för förmågan att utvecklas : en studie om socialt kapital i form av samarbete mellan livsmedelsproducerande företag i Fjärdhundraland

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2020]
  Keywords : socialt kapital; samarbete; sociala nätverk; lokalproducerad mat; Fjärdhundraland; lokala företagare;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka hur socialt kapital i form av samarbete och nätverk bidrar till små, livsmedelsproducerande företags förmåga att utvecklas, och på så sätt kunna möta en efterfrågan på lokal mat. Jag har genom en kvalitativ metod undersökt företag som är verksamma och medlemmar i Fjärdhundraland ekonomiska förening och från min studie framgår att mina informanter märker av ett extra stort intresse för deras produkter under den pågående coronapandemin, men att det även i vanliga fall är hög efterfrågan. READ MORE

 4. 4. The Heritage : A personal study of the brooch as a signal surface

  University essay from Konstfack/Ädellab

  Author : Eva Skärlund; [2020]
  Keywords : Jewellery; brooches; plastic; climate crisis; semiotics; visual communication; heritage; the Anthropocene;

  Abstract : This paper looks at how I as a jeweller can use my craft knowledge to raise awareness of environmental issues. In our society we are informed on a daily basis how elevated average temperatures, melting glaciers and forest fires affect and will affect our future, but also future generations’ living conditions on earth. READ MORE

 5. 5. Urban activation through food : Stockholm’s new food destination

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Mayra Reis; [2019]
  Keywords : collective kitchens; urban activation; Urban planning; feminist urban planning; slakthusområdet;

  Abstract : Responding to the needs of a rapidly growing urban population, Stockholm is investing in multiple urban development projects, one of which being Slatkthusområdet, the so-called meatpacking district located in the southern area of the city. Atrium Ljungberg, the Swedish developer responsible for a big parcel of the land in the area, envisions making the slaughterhouse district into an attractive destination for business, society and people in search of cultural life. READ MORE