Essays about: "Private Forestry"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the words Private Forestry.

 1. 1. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 2. 2. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Britta Asplund; [2019]
  Keywords : Översiktlig skogsinventering; Skogspolitik; Skogsvårdslagen;

  Abstract : At the beginning of the 1970´s the Swedish forestry had developed into a highly mechanized and intensive operation. It received strong criticism for its methods and negative effects on the environment. READ MORE

 3. 3. Evaluation of state forest institutions in Romania based on the 3L model

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mihai-Ionut Hapa; [2019]
  Keywords : forest policy goals; criteria and indicators; state forest institutions; 3L Model; perfo;

  Abstract : Romanian forests account 27.5% of total area and has quite even shares of ownership, 48.5 % state forests and 51.5% private forests. READ MORE

 4. 4. En analys av äganderätten och intrångsersättning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2018]
  Keywords : intrångsersättning; investeringsteori; äganderätt; infringement; investment theory; ownership;

  Abstract : Eftersom svenskt skogsbruk är viktigt för både privatekonomin men också samhällsekonomin då det exporteras mycket träråvara från Sverige så är det viktigt att skogsbruket är lönsamt och effektivt. För att skogsbruket ska lyckas vara lönsamt, effektivt och attraktivt krävs det att skogsbrukande ska vara enkelt. READ MORE

 5. 5. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Bromée; [2018]
  Keywords : jordförvärvslag; jordförvärvsordning; lantbruksegendom;

  Abstract : In Sweden the real-estate market for agricultural and forest land has been regulated by law since the beginning of the 1900’s. The Land Acquisition Act from 1979 is the now current law. READ MORE