Essays about: "Private Forestry"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the words Private Forestry.

 1. 1. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 2. 2. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 3. 3. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Britta Asplund; [2019]
  Keywords : Översiktlig skogsinventering; Skogspolitik; Skogsvårdslagen;

  Abstract : At the beginning of the 1970´s the Swedish forestry had developed into a highly mechanized and intensive operation. It received strong criticism for its methods and negative effects on the environment. READ MORE

 4. 4. Clear-cut free forestry among private forest owners in southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Louice Wemmer; [2019]
  Keywords : clear-cut free forestry; CCF; private forest owners; continuous cover forestry; ;

  Abstract : Swedish forestry is dominated by the clear-cutting system. The use of alternative methods such as clear-cut free forestry is becoming of greater interest. The Swedish forest agency have a wish for a more varied forestry management and are currently working with programs to promote these kind of management methods. READ MORE

 5. 5. Evaluation of state forest institutions in Romania based on the 3L model

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mihai-Ionut Hapa; [2019]
  Keywords : forest policy goals; criteria and indicators; state forest institutions; 3L Model; perfo;

  Abstract : Romanian forests account 27.5% of total area and has quite even shares of ownership, 48.5 % state forests and 51.5% private forests. READ MORE