Essays about: "Private Forestry"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the words Private Forestry.

 1. 1. En analys av äganderätten och intrångsersättning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2018]
  Keywords : intrångsersättning; investeringsteori; äganderätt; infringement; investment theory; ownership;

  Abstract : Eftersom svenskt skogsbruk är viktigt för både privatekonomin men också samhällsekonomin då det exporteras mycket träråvara från Sverige så är det viktigt att skogsbruket är lönsamt och effektivt. För att skogsbruket ska lyckas vara lönsamt, effektivt och attraktivt krävs det att skogsbrukande ska vara enkelt. READ MORE

 2. 2. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Bromée; [2018]
  Keywords : jordförvärvslag; jordförvärvsordning; lantbruksegendom;

  Abstract : In Sweden the real-estate market for agricultural and forest land has been regulated by law since the beginning of the 1900’s. The Land Acquisition Act from 1979 is the now current law. READ MORE

 3. 3. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Cristopher Johansson; [2018]
  Keywords : certification; certifiering; FSC; kvalitativ; PEFC; qualitative;

  Abstract : The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. READ MORE

 4. 4. ”Skogsägarnas möjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jämtlands län”

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Hanna Bäckström; [2018]
  Keywords : marknadsundersökning; alternativa skötselmetoder; kontinuitetsskogsbruk; privata skogsägare;

  Abstract : Detta arbete har gjorts med syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för en enskild skogsägare att, med hjälp av befintliga skogliga organisationer, bedriva ett alternativt skogsbruk på sin fastighet i Jämtland. Målet var även att utreda organisationernas intresse och kunskaper gällande alternativa skötselmetoder samt hur de uppfattar privata skogsägares intressen och kunskaper i dessa frågor. READ MORE

 5. 5. Skogsbruk i fjällnära skog : privata markägarnas förutsättningar att bedriva skogsbruk i fjällnära områden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linnea Forssén; Elin Linde; [2017]
  Keywords : ersättning; tillit; kommunikation; biologisk mångfald; nyckelbiotop;

  Abstract : Den fjällnära skogen och dess brukande är ett aktuellt ämne i den skogliga debatten. Förutsättningarna för enskilda privata markägare att bedriva skogsbruk kan ifrågasättas då den fjällnära skogen ska erbjuda många funktioner för olika aktörer utanför skogsbruket. READ MORE