Essays about: "Tobias Karlsen"

Found 1 essay containing the words Tobias Karlsen.

  1. 1. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

    University essay from SLU/School for Forest Management

    Author : Tobias Karlsen; [2021]
    Keywords : hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

    Abstract : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. READ MORE