Essays about: "attityd"

Showing result 1 - 5 of 184 essays containing the word attityd.

 1. 1. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Abstract : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. READ MORE

 2. 2. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Snygg; [2019]
  Keywords : afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Abstract : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. READ MORE

 3. 3. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing; surge pricing; robo-pricing; algorithmic pricing; price discrimination; dynamisk prissättning; prisdiskriminering;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats i och med digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan på så sätt prissättas annorlunda. READ MORE

 4. 4. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats genom digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan således prissättas, utefter kundens köpvillighet. READ MORE

 5. 5. The use of social movements in marketing

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Johanna Berggren; Karolina Lander; [2019]
  Keywords : Social movements; #Metoo; advertisement; Gillette; mixed method; visual advertising; gender in advertising; emotional branding; audience reception; Sociala rörelser; marknadsföring; visuell marknadsföring; genus i marknadsföring; publikmottagning; Social Sciences;

  Abstract : In today’s marketing, we now and then see organizations using socio-political movements. This phenomenon often creates questions amongst its audience whether the organization genuinely cares about the movement, or whether it is just an easy way to capitalize on the movement. READ MORE