Essays about: "attityd"

Showing result 1 - 5 of 211 essays containing the word attityd.

 1. 1. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Axel Brånstrand; [2020]
  Keywords : triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Abstract : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. READ MORE

 2. 2. Sustainability Integration in Peer to Peer Marketplace Platforms : A Study of Customer Perception and Loyalty

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Clara Lorenius Andrén; Isabella Rambert; [2020]
  Keywords : Circular Economy; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Green Marketing; Environmental Attitude; Environmental Engagement; Online Marketplaces; Peer to Peer Marketplace Platforms; Pre-owned Items; Sustainability Communication; Cirkulär Ekonomi; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Marknadsföring; Miljöattityd; Miljöengagemang; Webbaserade Handelsplatser; Peer to Peer Marknadsplattformar; Begagnade Varor; Hållbarhetskommunikation;

  Abstract : Increasing attention to sustainability and environmental concerns implies changes in consumer preferences, whereof companies need to provide offerings characterized with a focus on sustainability laden concepts such as the Circular Economy (CE), aligning with these changes. How to communicate sustainability has therefore become a focus of attention when formulating marketing strategies. READ MORE

 3. 3. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 4. 4. Evaluating User Engagement and Usability in an IT Sustainability Impact Assessment Tool : A Qualitative Study with IT Procurement Officers

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : David Nylander; [2020]
  Keywords : UX; User Centered Design; Usability; User engagement; Sustainability; Qualitative study; IT Procurement; IT Procurement Officers; IT Procurement Assessment Tool;

  Abstract : As electronic waste and unsustainable Information- and communication product consumption is a growing global problem, more effective tools are required for people and businesses to measure and improve their social and environmental impacts. The Agenda 2030 plan for sustainable development addresses this issue and calls for proper and safer treatment of material extraction, recycling and disposal. READ MORE

 5. 5. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mette Pedersen; [2020]
  Keywords : 3R; attityd; djurvälfärd; försöksdjur; djurforskning; laborationsdjur; Karolinska Institutet; KI; forskning; forskare; toxikologimasterstudenter; replacement; reduction; refinement; ersätta; minska; förfina;

  Abstract : 3R (Replacement, Reduction och Refinement - översatt till svenska: ersätta, minska och förfina) utvecklades främst för att förbättra djurvälfärden för djur som används i djurförsök. 3R har fått en allt viktigare roll inom forskning med försöksdjur, inte minst på grund av EU:s uppdaterade djurskyddsdirektiv som implementerades i svensk lagstiftning 2013. READ MORE