Essays about: "attityd"

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the word attityd.

 1. 1. Capability Perception of an Electric Utilityduring Sectoral Change towards Sustainability

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Christopher Politano; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis examines the antecedents of employees’ capability cognition within a medium-sized electricity utility (Ntot 􀵎 1200) in German-speaking Switzerland. The firm implemented a new strategy in 2015 with the aim to shift its core capabilities towards sustainability. READ MORE

 2. 2. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE

 3. 3. Experiences of Maternal Birth Injuries : How Gender and Sexuality Norms Affect Diagnostics, Everyday Life and Healthcare in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Author : Sara Persson; [2018]
  Keywords : Maternal birth injuries; obstetric trauma; sexual and reproductive health; women’s health; healthcare; gender; sexuality; Förlossningsskador; sexuell och reproduktiv hälsa; kvinnors hälsa; sjukvård; genus; sexualitet; reproduktion;

  Abstract : This thesis explores women’s experiences of maternal birth injuries, focusing on how gender and sexuality norms affect diagnostics, everyday life and healthcare in Sweden. The empirical material consists of 383 answers to an online questionnaire. READ MORE

 4. 4. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Winding; [2018]
  Keywords : antibiotics; attitude; perception; dairy farmer; AMR antimicrobial resistance; perception; preventive action; animal health;

  Abstract : För att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur behövs antibiotika men en överanvändning och oförsiktig användning kan leda till utveckling av antibiotikaresistens vilket gör att alternativen för behandling blir färre. Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkbönders attityder till antibiotikaanvändning med grund i antagandet att en positiv attityd till antibiotika även påverkar viljan att använda antibiotika som kan leda till överanvändning. READ MORE

 5. 5. Barriers of Digital Technologies in Higher Education : A Teachers’ Perspective from a Swedish University

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Julian Stüber; [2018]
  Keywords : digital technologies; higher education; teaching; barriers; attitude; strategies; teacher; digital teknik; högre utbildning; undervisning; hinder; attityd; strategier; lärare;

  Abstract : Digital Technologies are gaining more and more importance in higher education as they not only reshape and digitalize the on-campus teacher-student communication but also –  in times of globalization – open up education to the world. It further facilitates individuals who would have been otherwise excluded from education to attend distance education programs. READ MORE