Essays about: "bmp"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word bmp.

 1. 1. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macroalgae Saccharina latissima

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Keywords : Biomethane potential; Macroalgae; Saccharina latissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Abstract : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. READ MORE

 2. 2. System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2018]
  Keywords : dagvatten; dagvattenhantering; LOD; dagvattenstrategi; urbanisering;

  Abstract : Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Aktuell litteratur på sex dagvattenhanteringssystem som kan med varierande lämplighet användas på två vägsträckor i exploateringsprojektet sammanställs. READ MORE

 3. 3. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macro algae Saccharina lattissima

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Keywords : biomethane potential; macroalgae; Saccharina Lattissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Abstract : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. READ MORE

 4. 4. Exploring IBM Integration Designer

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Author : Jonathan Ellström; [2017]
  Keywords : BPM; CSN; SCA; HTTP; SOAP; EJB; JMS; SMS; API.;

  Abstract : The interest for Business Process Management (BPM) is increasing in Sweden. Government agencies such as the Swedish Nation Board of Student Aid (CSN), the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) and the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) are implementing BPM into their organizations. READ MORE

 5. 5. Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Anurag Deo; Mette Axelsson Bjerg; [2017]
  Keywords : Substrate Investigation; Biogas; Biochemical Methane Potential Tests; BMP; Brewery Waste; Food Waste; Waste Water Treatment Plant sludge; WWTP; Vietnam;

  Abstract : Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. READ MORE