Essays about: "SES"

Showing result 1 - 5 of 2002 essays containing the word SES.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Keywords : E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Abstract : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. READ MORE

 2. 2. Increasing Trust in Software by Synthesizing Property-based Tests from Existing Unit Tests : A study on the expansion of existing test suites through the creation of property-based tests via invariants inferred from existing example-based unit tests

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Richard Uggelberg; [2022]
  Keywords : Software Testing; Software Engineering; Test Improvement; Property-based Testing; Invariant Detection; Mjukvarutestning; Mjukvarukonstruktion; Testförbättring; Egenskapsbaserad Testning; Invariantdetektion;

  Abstract : Many software projects include an extensive suite of example-based unit tests. The examples in the test suite can be used as an implicit specification of the behavior of the software. Inferring invariants from these examples may aid in the creation of property-based tests. READ MORE

 3. 3. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Keywords : hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Abstract : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. READ MORE

 4. 4. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Mina Turovaara; [2022]
  Keywords : Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Abstract : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. READ MORE

 5. 5. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Wikström; [2022]
  Keywords : bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Abstract : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. READ MORE