Essays about: "convalescence"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word convalescence.

 1. 1. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Tamara Skutnabb; [2020]
  Keywords : karpalled; kotled; tränarstatus; ålder; skador; sjukdom; trotter; carpal; fetlock; trainer; status; age; injuries; diseases;

  Abstract : Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. READ MORE

 2. 2. Presence of behavioural problems in previously active dogs subjected to convalescence

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Olby; [2017]
  Keywords : dog; convalescence; stereotypic behaviour; behaviour problem; veterinary nursing;

  Abstract : Behavioural problems have previously been studied in several different species. Stereotypic behaviours, defined as abnormal repetitive behaviours have mostly been studied in captive wild animals while displaced behaviours, defined as misdirected normal behaviours, mostly have been studied in companion animals. READ MORE

 3. 3. Födosök som mental stimulering för hund under konvalescens

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Simone Berg; [2017]
  Keywords : mental stimulering; hund; konvalescens; födosök; rehabilitering;

  Abstract : Hundar under konvalescens får på grund av sin skada eller sjukdom ofta begränsat med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet förser hunden inte enbart med rörelse, utan kan även ge hunden mental stimulering. I de fall hunden inte får mental stimulering kan hunden bli understimulerad. READ MORE

 4. 4. Svenska hästklinikers konvalescensprogram för artroskopi av hasled : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Damberg; [2017]
  Keywords : häst; konvalescens; rehabilitering; hemgångsråd; artroskopi; hasled;

  Abstract : Efter ortopediska ingrepp så som artroskopi är utformningen av konvalescensperioden viktig för läkningen och återhämtningen. I detta kandidatarbete undersöktes därför svenska hästklinikers konvalescensprogram efter artroskopi av hasled med hjälp av en enkätstudie. READ MORE

 5. 5. Skador på häst orsakad av stallinredning - antal och typ av skador

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Marie Carlsson; [2015]
  Keywords : häst; skador; stallinredning; boxgaller; täckeshängare; fönster;

  Abstract : I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. READ MORE