Essays about: "exotiska"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word exotiska.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Keywords : stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Abstract : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. READ MORE

 2. 2. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; [2019]
  Keywords : Solanum melongena; Physalis peruviana; äggplanta;

  Abstract : Den svenska befolkningen äter allt mer frukt och grönt och importen ökar för varje år. Samtidigt som de svenska producenterna lever med ett konstant konkurrenstryck från importerade produkter så ökar intresset för bland annat närodlade, ekologiska och exotiska produkter. READ MORE

 3. 3. Collective behaviour in suspensions of pushers and pullers

  University essay from Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Author : Shan Anjum; [2019]
  Keywords : biophysics; active matter; collective motion; microswimmers; biohydrodynamics; non-equilibrium physics; low reynolds number physics; biophysical chemistry; biofysikalisk kemi; Physics and Astronomy; Chemistry; Technology and Engineering;

  Abstract : Microswimmer is a term that denotes small selfpropelling agents, such as bacteria, algea or artificial robots. Depending on the flow field they set up they can be categorized into two classes: pushers (e.g. E. READ MORE

 4. 4. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Saga Agelii; [2019]
  Keywords : stadsträd; trädsjukdomar; skadedjur; artdiversitet; ståndortsanpassat växtmaterial; exotiskt växtmaterial;

  Abstract : Att framtidssäkra städernas trädbestånd kan ses som ett synnerliget viktigt arbete för att göra klimatet i morgondagens urbana miljöer gynnsamt för såväl människor som resten av ekosystemet. Men stadens extrema förhållanden som livsmiljö för växter, klimatförändringar och andra utmaningar som skadedjur och trädsjukdomar utgör prövningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. READ MORE

 5. 5. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Keywords : marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Abstract : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. READ MORE