Essays about: "exotiska"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word exotiska.

 1. 1. Finite temperature effects on decay rates in the real-time formalism

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Author : Torbjörn Lundberg; [2020]
  Keywords : finite; temperature; effect; decay; rate; real; imaginary; time; formalism; real-time; imaginary-time; two-body; neutral; pseudoscalar; scalar; charge; spin-1 2; fermions; thermal; quantum; field; theory; equilibrium; Physics and Astronomy;

  Abstract : This thesis work presents thermal decay rates for several reactions calculated within the framework of the real-time formalism. Processes considered are those of a neutral (pseudo)scalar decaying into two distinct (pseudo)scalars or into a fermion-antifermion pair. READ MORE

 2. 2. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Keywords : exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Abstract : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. READ MORE

 3. 3. A Non-Relativistic Model of Tetraquarks

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Per Lundhammar; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In this thesis, a non-relativistic model of tetraquark in a diquark-antidiquark configuration is investigated. Using a variation of the Cornell potential, the Schrödinger equation is solved numerically, and the four-body problem of the tetraquark is separated into to three two-body problems. READ MORE

 4. 4. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Sara Thor; [2020]
  Keywords : naturlik plantering; ekologisk hållbarhet; pollinering; invasivitet; exotiska arter; inhemska arter; upplevelsevärde;

  Abstract : Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. READ MORE