Essays about: "heat waves"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words heat waves.

 1. 1. Heat stress at preschool yards. A mixed-method geographical study in Gothenburg, Sweden.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Oskar Bäcklin; [2019-10-30]
  Keywords : ;

  Abstract : As climate change is predicted to generate higher temperature and more frequentheat waves and extreme temperature events in Sweden, issues related to heat willbe more accentuated in the future. Children are both vulnerable to heat and spendmuch of their time outdoors at preschool yards. READ MORE

 2. 2. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Weigl; [2019]
  Keywords : gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Abstract : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. READ MORE

 3. 3. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE

 4. 4. Catalyzing Climate Action through Public Private Partnerships (PPPs): Challenges and Opportunities

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Aaron Juarez; [2019]
  Keywords : Climate change; Climate change mitigation; Climate change adaptation; Climate action; Public Private Partnerships; PPP; Public private cooperation; Public private collaboration; Cross sector; Multi sector; Social Sciences;

  Abstract : Private public partnerships (PPPs) are used routinely in a variety of sectors, such as health care, waste management, and infrastructure development. Only recently, as climate mitigation and adaptation rapidly rise in importance on urban agendas however, have PPPs begun to be considered within a climate context. READ MORE

 5. 5. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE