Essays about: "kardiovaskulära sjukdomar"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words kardiovaskulära sjukdomar.

 1. 1. Interobserver variability when measuring the abdominal aorta with ultrasound : A comparison using the longitudinal and transverse axes

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Author : Emma Filipsson; Cecilia Olsson; [2018]
  Keywords : Measurement accuracy; screening; abdominal aortic aneurysm; Vietnam; Mätnoggrannhet; screening; bukaortaaneurysm; Vietnam;

  Abstract : A rupturing abdominal aortic aneurysm (AAA) has a mortality rate of 50% while an elective repair has a mortality rate of 3-8%. Screening programmes with ultrasound are used in some countries to detect AAA at an early stage. Ultrasound is however very observer bias and dependent on the observer's experience. READ MORE

 2. 2. An In Vitro screening of bile salt hydrolase activity in probiotic Lactobacillus strains

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Madelene Hennings; [2018]
  Keywords : Bile salt hydrolase; cholesterol; deconjugation; glycodexycholic acid; Lactobacillus; probiotics; taurodeoxycholic acid;

  Abstract : Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och orsakas främst av ateroskleros. Den nuvarande behandlingen av ateroskleros utgörs främst av förbättrad kost, träning och konventionell behandling med kolesterolsänkande läkemedel. READ MORE

 3. 3. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. READ MORE

 4. 4. Grönytor och tätortsnära skogs påverkan på ohälsa i tätorter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Patric Bennysson; [2017]
  Keywords : hälsa; välmående; natur; miljö; effekt;

  Abstract : Antalet individer som drabbas av sjukfall har ökat i genomsnitt med 10 % per år från 2010-2016 i Sverige och psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsdiagnosen. Den psykiska ohälsan har från 2010 till 2016 ökat från 31 % till 45 % av alla pågående sjukfall. READ MORE

 5. 5. How nutritional aspects can affect immune mediated inflammatory diseases

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Sohail Ehsanzamir; [2016]
  Keywords : chronic; inflammation; omega- 6; trans fatty acids; gluten; obesity; casein; biomarker; dairy; flavonoid; fruits; vegetables; carbohydrates;

  Abstract : Low- grade inflammation is a state where the immune system is chronically active and it is a major cause of various diseases such as type 1 diabetes, schizophrenia, different cardiovascular diseases and cancers. The diet, what we eat and the load of it plays an important role in the prevalence of those disease. READ MORE