Essays about: "kardiovaskulära sjukdomar"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words kardiovaskulära sjukdomar.

 1. 1. A Comparison of Different Machine Learning Models for Cardiovascular Disease Detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aleksander Mitic; Oskar Nehlin; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death worldwide and the majority of the deaths occur in low to middle income countries. This makes the prevention of CVDs an accute problem to study and much research has been done already. READ MORE

 2. 2. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Keywords : metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Abstract : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. READ MORE

 3. 3. Interobserver variability when measuring the abdominal aorta with ultrasound : A comparison using the longitudinal and transverse axes

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Author : Emma Filipsson; Cecilia Olsson; [2018]
  Keywords : Measurement accuracy; screening; abdominal aortic aneurysm; Vietnam; Mätnoggrannhet; screening; bukaortaaneurysm; Vietnam;

  Abstract : A rupturing abdominal aortic aneurysm (AAA) has a mortality rate of 50% while an elective repair has a mortality rate of 3-8%. Screening programmes with ultrasound are used in some countries to detect AAA at an early stage. Ultrasound is however very observer bias and dependent on the observer's experience. READ MORE

 4. 4. An In Vitro screening of bile salt hydrolase activity in probiotic Lactobacillus strains

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Madelene Hennings; [2018]
  Keywords : Bile salt hydrolase; cholesterol; deconjugation; glycodexycholic acid; Lactobacillus; probiotics; taurodeoxycholic acid;

  Abstract : Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och orsakas främst av ateroskleros. Den nuvarande behandlingen av ateroskleros utgörs främst av förbättrad kost, träning och konventionell behandling med kolesterolsänkande läkemedel. READ MORE

 5. 5. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. READ MORE