Essays about: "konkretisering"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word konkretisering.

 1. 1. Games for Change : Exploring the Effects of the Game Climate Fresk at Schneider Electric and the Climate Engagement Potential for Employees

  University essay from KTH/Lärande

  Author : Björn Nordin; Martin Wahlström; [2022]
  Keywords : Pro climate behaviour; Value-action gap; Climate ambassador; Behavioural change; Attitude change; Self- and Collective efficacy; Climate change education; Corporate climate action; Klimatpositivt beteende; Value-action gap; Klimatambassadör; Beteendeförändring; Attitydförändring; Själv- och kollektiv förmåga; Klimatutbildning; Corporate climate action;

  Abstract : Climate change creates an urgency for action to be taken at government, corporate and individual level. Changing behaviours is a necessity to meet the global temperature goal of 2 °C increase, and companies have a significant role to play in this transformation. To change these behaviours, a change needs to happen in both attitudes and actions. READ MORE

 2. 2. Att stärka identitet : en studie av landskapsarkitekters tolkningar och konkretisering av visioner på Tenstaterrassen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Saga Axberg; [2017]
  Keywords : platsidentitet; gestaltning; miljonprogrammet; Tensta; Tenstaterrassen; landskapsarkitekter;

  Abstract : Järvalyftet i Stockholm är en utvecklingssatsning för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. I Vision Järva 2030 uttrycks bland annat att stadsmiljön i området ska förbätt-ras, samt att områdenas identitet ska stärkas. READ MORE

 3. 3. Konkretisering av landskapsarkitektens arbete för hållbar utveckling : strategier som förenklar gestaltningsarbetet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Catrin Stengård; [2014]
  Keywords : Stadsutveckling; strategier för hållbar utveckling; ekologisk stadsplanering; hållbar utveckling; medborgarinflytande;

  Abstract : Hållbar utveckling har blivit till ett välanvänt begrepp som innehar många betydelser beroende på arbetsområde och sammanhang. Syftet med arbetet är att konkretisera begreppets betydelse för landskapsarkitektens dagliga arbete, och därigenom öka möjligheterna att utvecklingen och arbetet med hållbar utveckling fortlöper. READ MORE

 4. 4. Plats för dans

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amina Malmkvist-Garba; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; dans; park;

  Abstract : Landskapsarkitektur är starkt kopplat till fysisk hälsa. Idag finns ett ökande intresse att forska kring fysisk hälsa och miljön omkring oss men lite forskning finns ännu inom området. Det fysiska och psykiska är viktigt för hälsa och inom dansen återfinns positiva effekter rörande båda. READ MORE

 5. 5. Solar heating in Colombia

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Johanna Skytt; Elina Järkil; [2012]
  Keywords : renewable energy; solar heating; Colombia; awake interest; inspire; school; kindergarten; Popayán; mixing valve; knowledge exhange; self circulating system; hot water; workshop; sun; local energy production; förnybar energi; solvärme; Colombia; väcka intresse; inspirera; skola; förskola; Popayán; blandningsventil; kunskapsutbyte; självcirkulerande system; varmvatten; workshop; sol; lokal energiproduktion;

  Abstract : This report describes the process of a thesis implemented in Colombia concerning solar energy. The project was to install a self-circulating solar heating system, as well as creating exchange of knowledge regarding renewable energy. READ MORE