Essays about: "kunskap hos smågris- och slaktsvinsproducenter"

Found 1 essay containing the words kunskap hos smågris- och slaktsvinsproducenter.

  1. 1. Kunskaper hos smågris- och slaktsvinsproducenter om grisens beteende i naturlig miljö – en enkätstudie

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Jonna Johansson; [2014]
    Keywords : gris; sus scrofa; beteende; naturlig miljö; kunskap hos smågris- och slaktsvinsproducenter; pig; behaviour; natural environment; free-range; knowledge of piglets- and pigs for fattening producers;

    Abstract : Svensk lagstiftning förutsätter att livsmedelsproducenterna är tillräckligt kunniga för att se till att miljön främjar djurens hälsa och att möjlighet att bete sig naturligt ges. Samtidigt så finns det inget som reglerar vilken bakgrund eller utbildning producenterna ska ha för att säkerställa nödvändig kunskap. READ MORE