Essays about: "market efficiency"

Showing result 1 - 5 of 895 essays containing the words market efficiency.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Mutual Fund Performance : An analysis of determinants of risk-adjusted performance for mutual equity funds available for Swedish investors

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Sandra Carlsson; Erica Eikner; [2020]
  Keywords : Mutual equity funds; risk-adjusted performance; Total Expense Ratio; fund characteristics; Swedish investors; Efficient Market Hypothesis; Carhart four factor model; Sweden;

  Abstract : The mutual fund industry in Sweden has grown rapidly over the past years. Research has been made on the topic for over 50 years, however there are still uncertainties about the determinants of fund performance. READ MORE

 3. 3. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 4. 4. IMPACT OF DIGITALIZATION ON ELECTRICAL MOTOR SYSTEMS : From an energy efficiency perspective

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Lovisa Håkansson; Johan Höckerman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This master thesis is written in collaboration with the Swedish Energy Agency and the International Energy Agency (Electric Motor System Annex, EMSA) to investigate the potential of using digitalization as a tool to become more energy efficient with regards to electrical motor systems in the Swedish industry. The purpose of this thesis is to examine the potential of energy efficiency, market maturity, opportunities, barriers, and risks related to digitalization applied to electrical motors in Swedish industry. READ MORE

 5. 5. The Halloween Effect : A trick or treat in the Swedish stock market?

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Oliver Benjaminsson; Pontus Reinhold; [2020]
  Keywords : The Halloween Effect; Efficient Market Hypothesis; Calendar anomalies; Regression analysis; Trading strategies;

  Abstract : The Halloween effect refers to higher stock returns during the period November to April compared to May to October. This is a well-known calendar anomaly that has gained a lot of attention due to the fact that the effect is persistent in the market in spite of the fact that investors are aware of the anomaly today. READ MORE