Essays about: "nurse"

Showing result 1 - 5 of 267 essays containing the word nurse.

 1. 1. I'm not a psychologist, I'm not a school nurse, I am a teacher: A qualitative study about how former teachers view their reasons for leaving the occupation

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Markus Eriksson; Johanna Hansson-Dahl; [2020]
  Keywords : teacher; voluntary turnover; turnover intention; public sector; educational staff;

  Abstract : The purpose of this study is to explore how former teachers view their reasons for leaving the teaching occupation in the context of the Swedish compulsory school. The study took a qualitative form where nine semi-structured interviews were conducted. The participants were all former teachers, including a number of first teachers. READ MORE

 2. 2. Nurses' experience of women suffering from urinary incontinence, their associated health needs and provision of care for these women in Arusha, Tanzania

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Author : Maja Andersson; Julia Henriksson; [2020]
  Keywords : nurse experience; urinary incontinence; support; health education;

  Abstract : Urinary incontinence (UI) is a worldwide problem with negative consequences on women's health and day-to-day life. Yet, the problem is partly unexplored and often stigmatized. READ MORE

 3. 3. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bibi Estev; [2020]
  Keywords : Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Abstract : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. READ MORE

 4. 4. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Keywords : akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Abstract : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. READ MORE

 5. 5. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Keywords : outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Abstract : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. READ MORE