Essays about: "palpable"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word palpable.

 1. 1. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Pettersson; [2020]
  Keywords : vinterkvaliteter; vinterfägring; vintervärden; lövfällande växter; vinter; visuell stimuli; vinterstäder; winter qualities; winter beauty; deciduous plants; winter; visual stimulation; winter cities;

  Abstract : Detta arbete redovisar vilka visuella värden det finns att plocka fram i lövfällande växtmaterial vintertid på våra nordliga breddgrader, där vintersäsongen med dess klimat utgör en stor del av året. Förslag på arter som besitter dessa visuella kvaliteter redovisas också. READ MORE

 3. 3. Climate Change, Making Poor People Poorer? An assessment of climatic shocks on household income in Bangladesh.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Daniel Smith; Dariush Shafiee; [2019-10-21]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 4. 4. Refugees, Othering, and Acculturation in Athens: How Can the “Other” Possibly Integrate?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Kathryn Dyas; [2019]
  Keywords : integration; othering; uneven geographies; Athens; refugees; acculturation strategies; Greece; Social Sciences;

  Abstract : In the past ten years, Greece has been hit by two “crises”. The first, an economic crisis in 2009, which consisted of a series of bailouts from the European Commission, European Central Bank, and the International Monetary Fund, leading to a trend of anti-Greek sentiment within the EU. READ MORE

 5. 5. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Freija Carlstén; [2018]
  Keywords : light design; landscape architecture; planning for sustainability in developing countries; light design in the public space;

  Abstract : Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017). READ MORE